Datasett: Aktér 2009

Variabel Q1: Označil(a) byste se spíše za životního optimistu, pesimistu, nebo jste někde uprostřed

Spørsmålstekst

Označil(a) byste se spíše za životního optimistu, pesimistu, nebo jste někde uprostřed?

Verdiar Kategoriar N
1 Spíše optimista 437
 41,1%
2 Spíše pesimista 187
 17,6%
3 Někde uprostřed 439
 41,3%
Sysmiss 8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1063
Manglande tilfelle 8
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.