Datasett: Aktér 2009

Variabel q2b: Spokojen - Příjem, finanční záležitosti

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní různé oblasti života a Vy mi, prosím, u každé z nich s pomocí KARTY A řekněte, do jaké míry jste s ní osobně spokojen(a) či nikoli.
B. Příjem, finanční záležitosti

Verdiar Kategoriar N
1 Určitě ano 71
 6,6%
2 Spíše ano 356
 33,3%
3 Spíše ne 443
 41,4%
4 Určitě ne 191
 17,9%
9 Neví 9
 0,8%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1070
Manglande tilfelle 1
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Pro otázky 2 až 7 předložte dotázanému KARTU A!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.