Datasett: Aktér 2009

Variabel q2a: Spokojen - Práce, zaměstnání

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní různé oblasti života a Vy mi, prosím, u každé z nich s pomocí KARTY A řekněte, do jaké míry jste s ní osobně spokojen(a) či nikoli.
A. Práce, zaměstnání

Verdiar Kategoriar N
1 Určitě ano 182
 17,1%
2 Spíše ano 499
 46,9%
3 Spíše ne 214
 20,1%
4 Určitě ne 82
 7,7%
9 Neví 88
 8,3%
Sysmiss 6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1065
Manglande tilfelle 6
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Pro otázky 2 až 7 předložte dotázanému KARTU A!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.