Datasett: Aktér 2009

Variabel Q9: Řekl(a) byste, že Vy sám se o historii zajímáte

Spørsmålstekst

Řekl(a) byste, že Vy sám/sama se o historii zajímáte:

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi mnoho 42
 3,9%
2 Středně 393
 36,9%
3 Moc ne 428
 40,2%
4 Vůbec ne 202
 19,0%
Sysmiss 6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1065
Manglande tilfelle 6
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 9!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.