Datasett: Aktér 2009

Variabel Q21: Řekněte mi, prosím, jak Vy osobně hodnotíte období první československé republiky mezi dvěma světovými válkami

Tekst før spørsmål

Nyní se Vás zeptám na některá období podrobněji.
Odpovídejte laskavě pomocí KARTY 21.

Spørsmålstekst

Řekněte mi, prosím, jak Vy osobně hodnotíte období první československé republiky mezi dvěma světovými válkami?

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi pozitivní 198
 18,5%
2 Spíše pozitivní 548
 51,2%
3 Spíše negativní 153
 14,3%
4 Velmi negativní 16
 1,5%
9 Neví, nedokáže posoudit 155
 14,5%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1070
Manglande tilfelle 1
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Pro otázky 21-25 předložte KARTU 21! NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.