Datasett: Aktér 2009

Variabel q15d: Činy výjimečně schopných a talentovaných jedinců

Spørsmålstekst

Nyní Vám předložím KARTIČKY, na kterých jsou vypsány různé okolnosti, které v posledních dvou stoletích ovlivňovaly chod lidských dějin. Vezměte to jako hru a rozdělte tyto kartičky na tři hromádky podle toho, jak tyto okolnosti ovlivňovaly dějiny. Na první hromádku dejte ty nejdůležitější, na druhou hromádku věci průměrně důležité a na třetí hromádku věci důležité nejméně.
D. Činy výjimečně schopných a talentovaných jedinců

Verdiar Kategoriar N
1 1.pořadí 356
 33,2%
2 2.pořadí 499
 46,6%
3 3.pořadí 109
 10,2%
4 Neuvedeno 107
 10,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1071
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTIČKY a nechte vytvořit tři hromádky. U položek z první, nejdůležitější, hromádky zakroužkujte jedničku, u druhé hromádky dvojku, u nejméně důležité hromádky trojku

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.