Datasett: Aktér 2009

Variabel q12a: Dějiny Vaší obce, města, regionu

Spørsmålstekst

Do jaké míry Vás zajímají následující oblasti dějin? Odpovídejte, prosím, pomocí KARTY 9.  
A. Dějiny Vaší obce, města, regionu

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi mnoho 186
 17,4%
2 Středně 562
 52,6%
3 Moc ne 277
 25,9%
4 Vůbec ne 39
 3,6%
9 Neví 5
 0,5%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1069
Manglande tilfelle 2
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 9 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.