Datasett: Aktér 2009

Variabel q12o: Dějiny náboženství

Spørsmålstekst

Do jaké míry Vás zajímají následující oblasti dějin? Odpovídejte, prosím, pomocí KARTY 9.  
O. Dějiny náboženství

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi mnoho 45
 4,2%
2 Středně 203
 19,0%
3 Moc ne 362
 33,9%
4 Vůbec ne 435
 40,8%
9 Neví 22
 2,1%
Sysmiss 4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1067
Manglande tilfelle 4
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 9 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.