Datasett: Aktér 2009

Variabel q12j: Dějiny vědy a techniky

Spørsmålstekst

Do jaké míry Vás zajímají následující oblasti dějin? Odpovídejte, prosím, pomocí KARTY 9.  
J. Dějiny vědy a techniky

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi mnoho 73
 6,8%
2 Středně 296
 27,7%
3 Moc ne 411
 38,5%
4 Vůbec ne 272
 25,5%
9 Neví 16
 1,5%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 9 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.