Datasett: Aktér 2009

Variabel q12c: Evropské dějiny

Spørsmålstekst

Do jaké míry Vás zajímají následující oblasti dějin? Odpovídejte, prosím, pomocí KARTY 9.  
C. Evropské dějiny

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi mnoho 70
 6,6%
2 Středně 403
 37,7%
3 Moc ne 447
 41,9%
4 Vůbec ne 139
 13,0%
9 Neví 9
 0,8%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 9 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.