Datasett: Aktér 2009

Variabel q11a: Historický vývoj je nahodilý a těžko v něm hledat nějakou logiku

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, u každého řekněte, zda s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.  
A. Historický vývoj je nahodilý a těžko v něm hledat nějakou logiku.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 82
 7,7%
2 Spíše souhlasím 339
 31,7%
3 Spíše nesouhlasím 449
 42,0%
4 Rozhodně nesouhlasím 105
 9,8%
9 Neví, nedokáže posoudit 94
 8,8%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1069
Manglande tilfelle 2
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.