Datasett: Aktér 2009

Variabel q11g: Historie významně ovlivňuje náš současný život

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, u každého řekněte, zda s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.  
G. Historie významně ovlivňuje náš současný život.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 173
 16,2%
2 Spíše souhlasím 507
 47,5%
3 Spíše nesouhlasím 261
 24,5%
4 Rozhodně nesouhlasím 49
 4,6%
9 Neví, nedokáže posoudit 77
 7,2%
Sysmiss 4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1067
Manglande tilfelle 4
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.