Datasett: Aktér 2009

Variabel q13a: Historii je nutné si neustále připomínat

Spørsmålstekst

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
A. Historii je nutné si neustále připomínat.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 220
 20,6%
2 Spíše souhlasím 523
 49,0%
3 Spíše nesouhlasím 233
 21,8%
4 Rozhodně nesouhlasím 45
 4,2%
9 Neví, nedokáže posoudit 47
 4,4%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.