Datasett: Aktér 2009

Variabel q12k: Hospodářské dějiny

Spørsmålstekst

Do jaké míry Vás zajímají následující oblasti dějin? Odpovídejte, prosím, pomocí KARTY 9.  
K. Hospodářské dějiny

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi mnoho 29
 2,7%
2 Středně 212
 19,8%
3 Moc ne 455
 42,6%
4 Vůbec ne 355
 33,2%
9 Neví 18
 1,7%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1069
Manglande tilfelle 2
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 9 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.