Datasett: Aktér 2009

Variabel Q10: Jak byste celkově ohodnotil(a) své znalosti historie? Řekl(a) byste, že Vaše znalosti historie jsou

Spørsmålstekst

Jak byste celkově ohodnotil(a) své znalosti historie? Řekl(a) byste, že Vaše znalosti historie jsou:

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi nadprůměrné 8
 0,7%
2 Spíše nadprůměrné 71
 6,6%
3 Průměrné 518
 48,5%
4 Spíše podprůměrné 338
 31,6%
5 Velmi podprůměrné 115
 10,8%
9 Neví, nedokáže posoudit 18
 1,7%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.