Datasett: Aktér 2009

Variabel Q14: Jakou podobu má podle Vás průběh lidských dějin

Spørsmålstekst

Jakou podobu má podle Vás průběh lidských dějin? Vyberte, prosím, tu odpověď na KARTĚ 14, která nejlépe vystihuje Váš názor.

Verdiar Kategoriar N
1 Pozvolný vzestupný pohyb, pokrok 160
 15,1%
2 Pozvolný sestyupný pohyb, úpadek 64
 6,0%
3 Pohyb ve vlnách 624
 59,0%
4 Neustále opakování, pohyb v kruhu 128
 12,1%
9 Neví, nedokáže posoudit 82
 7,8%
Sysmiss 13

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1058
Manglande tilfelle 13
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 14! NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.