Datasett: Aktér 2009

Variabel q11d: Jedině přítomnost je to, o co tu běží

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, u každého řekněte, zda s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.  
D. Jedině přítomnost je to, o co tu běží.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 160
 15,0%
2 Spíše souhlasím 392
 36,7%
3 Spíše nesouhlasím 354
 33,1%
4 Rozhodně nesouhlasím 128
 12,0%
9 Neví, nedokáže posoudit 34
 3,2%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.