Datasett: Aktér 2009

Variabel q11f: Kdo zná zákonitosti historie, dokáže lépe předvídat budoucnost

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, u každého řekněte, zda s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.  
F. Kdo zná zákonitosti historie, dokáže lépe předvídat budoucnost.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 200
 18,7%
2 Spíše souhlasím 475
 44,4%
3 Spíše nesouhlasím 219
 20,5%
4 Rozhodně nesouhlasím 55
 5,1%
9 Neví, nedokáže posoudit 120
 11,2%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1069
Manglande tilfelle 2
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.