Datasett: Aktér 2009

Variabel q11j: Lidé nejsou schopni se z historie poučit

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, u každého řekněte, zda s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.  
J. Lidé nejsou schopni se z historie poučit.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 256
 24,0%
2 Spíše souhlasím 502
 47,0%
3 Spíše nesouhlasím 201
 18,8%
4 Rozhodně nesouhlasím 35
 3,3%
9 Neví, nedokáže posoudit 74
 6,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Minimum 1.0
Maksimum 9.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.