Datasett: Aktér 2009

Variabel q13e: Všechny události na sebe navazují, vše je důsledkem něčeho v minulosti

Spørsmålstekst

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
E. Všechny události na sebe navazují, vše je důsledkem něčeho v minulosti.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 174
 16,3%
2 Spíše souhlasím 542
 50,7%
3 Spíše nesouhlasím 212
 19,9%
4 Rozhodně nesouhlasím 34
 3,2%
9 Neví, nedokáže posoudit 106
 9,9%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.