Datasett: Aktér 2009

Variabel q19c: Význam v širších souvislostech - Doba Karla IV

Spørsmålstekst

Nyní se pomocí stejné stupnice pokuste zhodnotit, jaký měla tato období význam v širších souvislostech. Jednička znamená, že toto období mělo historický význam pro celý svět, pětka značí spíše malý, jenom místní význam.
C. Doba Karla IV.

Verdiar Kategoriar N
1 1 Význam pro celý svět 408
 38,3%
2 2 347
 32,6%
3 3 173
 16,2%
4 4 67
 6,3%
5 5 Malý, jen místní význam 22
 2,1%
9 Neví, nedokáže posoudit 49
 4,6%
Sysmiss 5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1066
Manglande tilfelle 5
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.