Datasett: Aktér 2009

Variabel q11c: Zatěžovat se historií je nesmysl

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, u každého řekněte, zda s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.  
C. Zatěžovat se historií je nesmysl.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 48
 4,5%
2 Spíše souhlasím 223
 20,9%
3 Spíše nesouhlasím 444
 41,5%
4 Rozhodně nesouhlasím 305
 28,5%
9 Neví, nedokáže posoudit 49
 4,6%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1069
Manglande tilfelle 2
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.