Datasett: Aktér 2009

Variabel q20n: Zdokonalení znalosti o historii - Prohlídky hradů, zámků, muzeí

Spørsmålstekst

Lidé získávají informace o historii z různých zdrojů. Některé Vám nyní přečtu a Vy mi, prosím, pomocí školních známek řekněte, nakolik jsou tyto zdroje v současné době využíváte pro to, abyste si upřesnil(a) a zdokonalil(a) své znalosti a představy o historii. Jednička znamená, že tohoto zdroje využíváte velmi často, pětka znamená, že uvedeného zdroje pro poznání historie neužíváte vůbec.  
N. Prohlídky hradů, zámků, muzeí

Verdiar Kategoriar N
1 1 Využívá velmi čaato 132
 12,3%
2 2 297
 27,8%
3 3 355
 33,2%
4 4 182
 17,0%
5 5 Nevyužívá vůbec 104
 9,7%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1070
Manglande tilfelle 1
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.