Datasett: Aktér 2009

Variabel q20l: Zdokonalení znalosti o historii - Rozhovory s přáteli a známými

Spørsmålstekst

Lidé získávají informace o historii z různých zdrojů. Některé Vám nyní přečtu a Vy mi, prosím, pomocí školních známek řekněte, nakolik jsou tyto zdroje v současné době využíváte pro to, abyste si upřesnil(a) a zdokonalil(a) své znalosti a představy o historii. Jednička znamená, že tohoto zdroje využíváte velmi často, pětka znamená, že uvedeného zdroje pro poznání historie neužíváte vůbec.  
L. Rozhovory s přáteli a známými

Verdiar Kategoriar N
1 1 Využívá velmi čaato 79
 7,4%
2 2 271
 25,3%
3 3 327
 30,6%
4 4 217
 20,3%
5 5 Nevyužívá vůbec 176
 16,4%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1070
Manglande tilfelle 1
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.