Datasett: Aktér 2009

Variabel q20f: Zdokonalení znalosti o historii - Zábavné a společenské časopisy

Spørsmålstekst

Lidé získávají informace o historii z různých zdrojů. Některé Vám nyní přečtu a Vy mi, prosím, pomocí školních známek řekněte, nakolik jsou tyto zdroje v současné době využíváte pro to, abyste si upřesnil(a) a zdokonalil(a) své znalosti a představy o historii. Jednička znamená, že tohoto zdroje využíváte velmi často, pětka znamená, že uvedeného zdroje pro poznání historie neužíváte vůbec.  
F. Zábavné a společenské časopisy

Verdiar Kategoriar N
1 1 Využívá velmi čaato 54
 5,1%
2 2 196
 18,3%
3 3 315
 29,5%
4 4 285
 26,7%
5 5 Nevyužívá vůbec 219
 20,5%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1069
Manglande tilfelle 2
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.