Datasett: Aktér 2009

Variabel q13f: Znalost historie je předpokladem kulturní úrovně člověka

Spørsmålstekst

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
F. Znalost historie je předpokladem kulturní úrovně člověka.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 246
 23,0%
2 Spíše souhlasím 543
 50,8%
3 Spíše nesouhlasím 181
 16,9%
4 Rozhodně nesouhlasím 22
 2,1%
9 Neví, nedokáže posoudit 76
 7,1%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.