Datasett: Aktér 2009

Variabel q13b: Znalost historie nám pomáhá lépe řešit současné problémy

Spørsmålstekst

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
B. Znalost historie nám pomáhá lépe řešit současné problémy.

Verdiar Kategoriar N
1 Rozhodně souhlasím 181
 17,0%
2 Spíše souhlasím 492
 46,1%
3 Spíše nesouhlasím 269
 25,2%
4 Rozhodně nesouhlasím 52
 4,9%
9 Neví, nedokáže posoudit 73
 6,8%
Sysmiss 4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1067
Manglande tilfelle 4
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.