Datasett: Proměny životního cyklu

Samandrag

V projektu navrhujeme pomocí kvantitativní a kvalitativní sociologické metodologie studovat destandardizaci životních drah v současné ČR. Navrhujeme studovat její aspekt behaviorální i normativní-hodnotový. Kvantitativní část navrhujeme založit na existujících sociologických datech o realizovaných tranzicích, jejich načasování a statusové podmíněnosti (vstup do partnerství, rodičovství, dokončení studia, vstup na trh práce, kariérní dráha, opouštění trhu práce) a na nově získaných datech z dotazníkového šetření o normativních představách o načasování a souslednosti životních událostí. Kvalitativní aspekt výzkumu se bude pohybovat ve třech rovinách. Chceme provést dlouhodobou etnografii pracovních migrantů se zaměřením na provázanost migrace s jinými událostmi v jejich životní dráze. Dále navrhujeme provést biografické rozhovory k popisu spontánní převyprávěné struktury životního příběhu a hloubkové rozhovory s lidmi, kteří se nějakým způsobem odchýlili od obvyklé představy o průběhu života, ke zmapování důvodů a důsledků jejich rozhodnutí.

Variabelgrupper

Full tittel

Proměny životního cyklu

Identifikasjonsnummer

CSDA00043

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Doc. Martin Kreidl Západočeská univerzita v Plzni

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Centrum pro výzkum veřejného mínění Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. sběr dat
Západočeská univerzita v Plzni ZČU
Marie Dlouhá Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Produksjonsdato

2009

Produksjonsstad

Praha CZ:

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
MŠMT archivace dat LM2010006
GAČR financování sběru dat GA403/09/0038

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Kontaktperson

Namn Tilknyting E-postaddresse Universal Resource Identifier
Iva Štohanzlová

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Czech Academy of Sciences

Versjon

verze1.

Dato: 2012-01-25

Type: 1. verze

Bibliografiske tilvising

Západočeská univerzita. Proměny životního cyklu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2012 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00043

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Geografisk eining

region

Analyseeining

jedinec ČR

Univers

Populace ČR starší 15ti let.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  (CVVM)

Utvalsprosedyre

Kvótní výběr

Type datainnsamling

Osobní rozhovor tazatele s respondentem

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Osobní rozhovor tazatele s respondentem

Vekting

Neváženo.

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Technická informace 1

Technická informace 2

Ostatní materiály

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.