Datasett: Studie zaměřená na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP). Populace

Samandrag

Výzkum byl realizován ve spolupráci Cesty domů, z.ú. a agentury STEM/MARK. Dotazována byla jak laická tak odborná veřejnost. Výzkum se zabýval vnímáním konce života a umíráním jak na společenské tak na individuální úrovni z hlediska tematizace smrti a umírání ve společnosti; přáními a představami o vlastním konci života; příprava na něj z hlediska dříve vysloveného přání, znalost této možnosti, názor na ní a její eventuální využití, dále také rolí lékaře při sepisování DVP, a také rolí pacientů a lékařů při rozhodování o další terapii.
Témata výzkumu:
Výzkum se zaměřoval jednak na názory populace ČR a jednak na názory lékařů. Tematicky se zabýval následujícími okruhy: vnímání umírání a konce života, znalost problematiky dříve vyslovené přání, názor na dříve vyslovené přání, ochota sepsat DVP - příprava na smrt; péči o umírající osoby, role lékaře a pacienta při rozhodování o další terapii.

Variabelgrupper

Full tittel

Studie zaměřená na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP).  Populace

Identifikasjonsnummer

CSDA00170

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
STEM/MARK Sběr dat
Hospicové občanské sdružení Cesta domů Zadavatel výzkumu

Produksjonsdato

2015

Produksjonsstad

Praha CZ

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union sběr dat CH.10/1/040
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Česká republika) MŠMT archivace dat LM2015060

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Distribusjonsdato

2016-07-04

Versjon

Dato: 2016-07-04

Type: verze 1.

Bibliografiske tilvising

Hospicové občanské sdružení Cesta domů. Studie zaměřená na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP). Populace [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2016 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00170

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
2015 2015

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2015-08 2015-08
2015-09 2015-10

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Česká republika

Geografisk eining

a) Populace: region
b) Lékaři: ČR/specializace

Analyseeining

jedinec

Univers

a) Populace: obyvatelstvo ČR starší 15 let
b) Lékaři: z databáze STEM/MARK, a.s a rekrutace pomocí telefonu (CATI rekrutace)

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Jednorázové šetření

Datainnsamlar

STEM/MARK, a.s

Utvalsprosedyre

a) Populace:  Kvótní výběr  - kvótními znaky pro výběr dotázaných byly pohlaví, věk, vzdělání a region
b) Lékaři: reprezentativní  soubor  vybraných specializací, které se nejčastěji potkávají s pacienty s vážným ohrožením života (Praktický lékař pro dospělé, Všeobecná interna, Intenzivní medicína, Pneumologie, Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Geriatrie, Hematologie, Gastroenterologie, Psychiatrie), rekrutace do výzkumu pomocí telefonu (CATI rekrutace)

Type datainnsamling

Standardizovaný dotazník

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

a) Populace:   
Osoby ve věku 15 až 59 let - dotazovány metodikou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) v rámci internetového panelu respondentů ČR, který spravuje Český národní panel
Osoby starší 59 let - osobní dotazování v domácnosti metodikou CAPI (Computer Assisted Personnel Interviewing)  

b) Lékaři: dotazování  metodikou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), lékaři vybraných specializací (Praktický lékař pro dospělé, Všeobecná interna, Intenzivní medicína, Pneumologie, Neurologie, Onkologie, Kardiologie, Geriatrie, Hematologie, Gastroenterologie, Psychiatrie) soubor lékařů je reprezentativní z hlediska vybraných specializací, rekrutace do výzkumu pomocí telefonu (CATI rekrutace)

Kontrolloperasjonar

wildcode checking, consisitency checking, logické vazby/filtry, kódování otevřených otázek

Vekting

a) váženo -  data z CAWI a z CAPI byla spojena a vážena podle věku, vzdělání a pohlaví tak, aby soubor odpovídal reprezentativnímu vzorku populace ve věku od 15 let (proměnná „pond“)
b) neváženo - nevážená data

Svarrate

populace: CAWI  80 % (podíl respondentů, kteří se zalogovali a dotazník dokončili, ze všech zalogovaných)

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Technická informace

Relaterte publikasjonar

Zpráva z výzkumu

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.