Datasett: Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II-zdravotníci

Samandrag

Výzkum byl realizován ve spolupráci hospicového občanského sdružení Cesta domů a agentury STEM/MARK a navazoval na společné šetření realizované v roce 2011. Dotazována byla jak laická tak odborná veřejnost. Zabýval se vnímáním konce života a umírání jak na společenské tak na individuální úrovni z těchto hledisek: tematizace smrti a umírání ve společnosti; přání a představy o vlastním konci života a přípravy na něj (kde by lidé chtěli umírat a kde nikoli, zda se na konec života nějak připravují, zda a s kým o svých představách hovoří); péče o umírající; sdělování „špatné zprávy“ nevyléčitelně nemocnému a role paliativní péče ve zdravotnictví.
Témata výzkumu:
Výzkum se zaměřoval jednak na názory populace ČR a jednak na názory zdravotníků. Tematicky se zabýval následujícími okruhy: vnímání umírání a konce života, „end of life decisions“ - příprava na smrt; na péči o umírající osoby; na sdělení špatné zprávy pacientovi - rozhovor o smrti, a na vybraná témata z oblasti paliativní péče.

Variabelgrupper

Full tittel

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II-zdravotníci

Undertittel

plná verze

Identifikasjonsnummer

CSDA00049

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Mgr. Lucie Žáčková STEM/MARK, a.s

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Česká akademie věd SOU

Produksjonsdato

2013

Produksjonsstad

Praha CZ

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Česká republika) MŠMT archivace dat LM2010006
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností MPSV

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Distribusjonsdato

2014-01-23

Versjon

Dato: 2014-01-23

Type: verze 1.

Bibliografiske tilvising

Hospicové občanské sdružení Cesta domů. Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II-zdravotníci [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2014 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00049

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
2010 2010

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2013-07-31 2013-08-12
2013-08-14 2013-08-29

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Geografisk eining

a) Populace: region
b) Zdravotníci: území (Praha, ostatní Čechy, Morava)

Analyseeining

jedinec

Univers

a) Populace: obyvatelstvo ČR starší 15 let
b) Zdravotníci: zdravotníci z databáze STEM/MARK, a.s

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross sectional

Datainnsamlar

STEM/MARK, a.s

Utvalsprosedyre

a) Populace:  Kvótní výběr  - kvótními znaky pro výběr dotázaných byly pohlaví, věk, vzdělání a region
b) Zdravotníci: náhodný výběr z databáze

Type datainnsamling

Standardizovaný dotazník

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

a) Populace:   
Osoby ve věku 15 až 59 let - dotazovány metodikou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) v rámci internetového panelu respondentů ČR, který spravuje Český národní panel
Osoby starší 59 let - osobní dotazování v domácnosti metodikou CAPI (Computer Assisted Personnel Interviewing)  

b) Zdravotníci (lékaři a zdravotní sestry) : Metodika CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) v rámci internetového panelu zdravotníků společnosti STEM/MARK

Kontrolloperasjonar

wildcode checking, consisitency checking, logické vazby/filtry, kódování otevřených otázek

Vekting

a) váženo -  data z CAWI a z CAPI byla spojena a vážena  podle věku, vzdělání a pohlaví , tak  aby soubor odpovídal reprezentativnímu vzorku populace ve věku od 15 let
b) neváženo - nevážená data, nejedná se o reprezentativní soubor zdravotnických pracovníků ani z hlediska jednotlivých specializací ani místa působení (nemocnice vs. ambulance mimo nemocnici)

Svarrate

a) populace: CAWI  68 % (podíl respondentů, kteří se zalogovali a dotazník dokončili, ze všech zalogovaných), CAPI 80 %
b) zdravotníci:  77 % (podíl respondentů, kteří se zalogovali a dotazník dokončili, ze všech zalogovaných)

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník umirani_zdravotnici

Technická informace

Ostatní materiály 1

Ostatní materiály 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.