Datasett: Výzkum Sociální a ekonomické podmínky mateřství

Samandrag

Výzkum Sociální a ekonomické podmínky mateřství vznikl v roce 2006 a tematicky zaměřoval se na na rozdíly mezi vdanými a nevdanými matkami. Šetření realizoval výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR. Sběr dat provedla tazatelská síť CVVM.

Variabelgrupper

Full tittel

Výzkum Sociální a ekonomické podmínky mateřství

Identifikasjonsnummer

CSDA00042

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Dana Hamplová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. CVVM
Tazatelská síť CVVM sběr dat

Produksjonsdato

2006-03-27

Produksjonsstad

Data byla sbírána ve dvou vlnách. První se uskutečnila 13. - 27 března 2006, druhá ve dnech 26. 6. až 3. 7 stejného roku. V prvním výběru bylo 1 034 dotázaných, ve druhém 155. Ve druhé vlně směru dat byly přidány některé další proměnné.

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Výzkum Sociální a ekonomické podmínky mateřství [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00042

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

území ČR

Analyseeining

jedinec

Univers

obyvatelstvo ČR starší 15 let

Tidsmetode

Cross sectional

Utvalsprosedyre

Bylo dotázáno 1105 osob reprezentující obyvatelstvo ČR starší 15 let. Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a regiony (bývalé kraje). Parametry souboru odpovídají struktuře obyvatel České republiky v členění podle sociodemografických charakteristik (pohlaví, vzdělání, věk) i podle území. Celkově můžeme konstatovat, že soubor dotázaných je reprezentativní, neboť jeho složení odpovídá základní populaci (s tolerancí minimálních odchylek).

Type datainnsamling

Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 284 tazatelů, kteří hodnotili dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory.

Vekting

Soubor vykazuje dobrou úroveň reprezentativity a nebyl vážen.

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Karty pro respondenty

Technické parametry 1. vlny

Technické parametry 2. vlny

Jak pracovat s daty

Relaterte studiar

Děti na psí knížku. D. Hamplová

Děti bez partnera, D. Hamplová

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.