Datasett: Value of Children (2001 – 2006)

Samandrag

Výzkum se zabývá hodnotou dítěte a postoji českých mužů a žen k rodičovství. V pětiletém odstupu byly osloveny dvě kohorty 28 - 35 let: kohorta narozená v letech 1966 to 1972 svým hlavním reprodukčním obdobím prošla ještě za starého demografického režimu. Naopak kohorta let 1972 až 1978 realizovala a realizovala svoje reprodukční strategie po demografické tranzici 90. let minulého století. Data jsou vhodná nejen ke srovnání toho, jak se změnily postoje zmiňovaných kohort, ale také k analýze postojů nynějších mladých lidí stojící před rozhodnutím, jak naplnit svoji reprodukční strategii (nebo ji již nedávno realizovali).

Variabelgrupper

Full tittel

Value of Children (2001 – 2006)

Identifikasjonsnummer

CSDA00091

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Možný, Ivo Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií MU

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Možný, Ivo Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU Vedoucí výzkumného týmu
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. CVVM Sběr dat 2001
Taylor Nelson Sofres Faktum Sběr dat 2002
SC&C Sběr dat 2006

Produksjonsdato

2008-05-29

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Výzkumný záměr „Reprodukce a integrace společnosti“ MSM0021622408

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting

Bibliografiske tilvising

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Value of Children (2001 – 2006)  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2008 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00091

Liste av nøkkelord

Land

Česká republika  (ČR)

Geografisk omfang

Území ČR

Analyseeining

Jedinec

Univers

Lidé ve věku 28 až 35 let, muži i ženy

Tidsmetode

Cross-sectional

Utvalsprosedyre

Kvótní výběr (kvótní znaky: věk, vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště)
Počet respondentů - 1233 (v roce 2001, ženy), 1214 (2002, muži), 2019 (2006)

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor v domácnosti (dotazník)
Výzkum proběl ve 2 vlnách - první vlna 2001(ženy) - 2002 (muži), druhá vlna v roce 2006.
U otázek, filtrů a pokynů je vždy vyznačeno, zda je z dotazníku z první nebo ze druhé vlny, a to následujícím způsobem:
V2 = druhá vlna 2006, muži i ženy
V1 = první vlna 2001 a 2002, muži i ženy
V1ž = první vlna ženy (2001)
V1m = první vlna muži (2002)

Vekting

Ne

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník - muži 2002

Dotazník - ženy 2001

Dotazník - muži 2006

Dotazník - ženy 2006

Technická informace 2001

Technická informace 2006

Technická informace 2002 - Mladí muži a jejich postoj k rodičovství

Popis vzorku

Relaterte publikasjonar

Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs.

Možný, Ivo - Přidalová, Marie - Pakosta, Petr.  
vydání první. Brno : Masaryk University Press, 2007. 180 s.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.