Datasett: Povědomí o Fair trade v populaci ČR

Samandrag

Cílem výzkumu je identifikovat znalosti a postoje obyvatel ČR ve vztahu k Fair trade a popsat nákupní chování ve vztahu k Fair trade výrobkům. Z hlediska znalostí je výzkum zaměřen na kvantifikaci povědomí o Fair trade, na identifikaci asociací spojených s Fair trade, na zjišťování povědomí o vlastnostech Fair trade výrobků a obecně o principech, na kterých je Fair trade založen. Pozornost je dále věnována identifikaci a kvantifikaci povědomí o konkrétních Fair trade výrobcích a o označení těchto výrobků. Z hlediska postojů obyvatel ČR k Fair trade je zjišťována zejména preference Fair trade výrobků, postoj k jejich ceně a provedeno je srovnání Fair trade výrobků s běžnými výrobky. Z hlediska nákupního chování jsou výzkumné otázky zaměřeny na kvantifikaci podílu respondentů nakupujících Fair trade výrobky, na kvantifikaci frekvence nákupu a výši útraty za tyto výrobky. Výzkumné otázky jsou dále zaměřeny na identifikaci argumentů pro a proti nákupu Fair trade výrobků, na identifikaci míst nákupu těchto výrobků a na identifikaci nejčastěji nakupovaných druhů Fair trade výrobků.

Variabelgrupper

Full tittel

Povědomí o Fair trade v populaci ČR

Undertittel

plná verze

Identifikasjonsnummer

CSDA00143

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Česká akademie věd SOU

Produksjonsdato

2014-01-23

Produksjonsstad

Praha CZ

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Česká republika) MŠMT archivace dat LM2010006

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Versjon

Dato: 2014-01-23

Type: verze 1.

Bibliografiske tilvising

Institut evaluací a sociálních analýz. Povědomí o Fair trade v populaci ČR  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2014 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00143

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
2011 2011

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-12 2011-12

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Česká republika

Geografisk eining

kraj

Analyseeining

jedinec

Univers

populace ČR ve věku od 18 do 64 let

Tidsmetode

Cross sectional

Datainnsamlar

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Utvalsprosedyre

K výběru respondentů byl použit kvótní výběr, který imituje ve struktuře výběrového souboru (vzorku) známé vlastnosti populace ČR. Při přípravě výběru tak byla zohledněna struktura definované populace z hlediska pohlaví, věku, kraje a velikosti místa bydliště. Jako podklad pro stanovení kvót byly použity aktuální údaje Českého statistického úřadu.

Type datainnsamling

standardizovaný dotazník

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

data byla získávána formou osobního dotazování v domácnostech respondentů (standardizované face to face interview)

Handlingar gjort for å redusera tap

kontrola dosažení kvót, nízký počet interview na tazatele (10)

Kontrolloperasjonar

kontrola úplnosti datové matice, eliminace duplicit, kontrola extrémních hodnot, checkback (40%), consistency checking; dvojí přepis (100% kontrola přepisu); kontrola dosažení kvót; kontrola OPEQ

Vekting

ne

Svarrate

88 %

Estimert feilmargin

statistická chyba činí 2,8 %

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.