Datasett: Názory na společenské změny 1993 - data pouze ČR

Samandrag

Výzkum časově navazoval na šetření Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989 (viz odkaz v archivu) a kladl si za cíl doplnit informaci o proměnách sociální struktury a mobilitě o názory a postoje k transformaci a společenské změně. V této oblasti navazoval na výzkum Transformace sociální struktury 1991 (viz odkaz v archivu) a také na výzkum postojů z roku 1984 (výzkum TSS84 postojový dotazník - viz odkaz v archivu).

Variabelgrupper

Full tittel

Názory na společenské změny 1993 - data pouze ČR

Identifikasjonsnummer

CSDA00121

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Produksjonsdato

1993

Produksjonsstad

Praha CZ:

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Názory na společenské změny 1993 - data pouze ČR [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI.10.14473/CSDA00121

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Společenská transformace

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1993-10 1993-10

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1993-10 1993-10

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Populace České republiky 18 až 69 let

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

konsorcium pro užitou sociologii UNIVERSITAS.

Utvalsprosedyre

Několika stupňový náhodný výběr: obec, lokalita, náhodná procházka zajišťující výběr bytu, v bytové domácnosti náhodný výběr dotázané osoby pomocí Kischových tabulek.

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Rozhovor v domácnosti

Vekting

Procedura vážení v prvním kroku zajistila přechod od náhodného výběru domácností k náhodnému výběru jednotlivce z cílové populace (převážení na velikost domácnosti). Oba republikové soubory pak byly odděleně převáženy tak, aby výsledný soubor odpovídal cílové populaci z hlediska zastoupení mužů a žen, pěti věkových kohort a čtyřech vzdělanostních skupin a jejich kombinací (znak v SPPS souboru).

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Notat

Je možno získat i datový soubor ze stejného výzkumu obsahující kromě dat sebraných na území ČR i data sebraná na území SR

Relatert materiell

Dotazník k výzkumu_CZ

Karty k dotazníku_CZ

Technická informace

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.