Datasett: Názory na společenské změny 1993 - data za ČR i SR

Samandrag

Výzkum časově navazoval na šetření Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989 (viz odkaz v archivu) a kladl si za cíl doplnit informaci o proměnách sociální struktury a mobilitě o názory a postoje k transformaci a společenské změně. V této oblasti navazoval na výzkum Transformace sociální struktury 1991 (viz odkaz v archivu) a také na výzkum postojů z roku 1984 (výzkum TSS84 postojový dotazník - viz odkaz v archivu).

Variabelgrupper

Full tittel

Názory na společenské změny 1993 - data za ČR i SR

Identifikasjonsnummer

CSDA00122

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR; Sociologický ústav, Slovenská akademie věd

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Akademie věd ČR, Slovenská akademie věd SOU

Produksjonsdato

1993

Produksjonsstad

Praha CZ:

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Sociologický ústav (Slovenská akademie věd). Názory na společenské změny 1993 - data za ČR i SR  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00122

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Společenská transformace

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1993-10 1993-10

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1993-10 1993-10

Land

Česká republika a Slovenská republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky a území Slovenské republiky

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Populace České republiky a Slovenské republiky 18 až 69 let

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

ČR - konsorcium pro užitou sociologii UNIVERSITAS; SR - Metodicko výzkumný kabinet Slovenského rozhlasu

Utvalsprosedyre

Několika stupňový náhodný výběr: obec, lokalita, náhodná procházka zajišťující výběr bytu, v bytové domácnosti náhodný výběr dotázané osoby pomocí Kischových tabulek.

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Rozhovor v domácnosti

Vekting

Procedura vážení v prvním kroku zajistila přechod od náhodného výběru domácností k náhodnému výběru jednotlivce z cílové populace (převážení na velikost domácnosti). Oba republikové soubory pak byly odděleně převáženy tak, aby výsledný soubor odpovídal cílové populaci z hlediska zastoupení mužů a žen, pěti věkových kohort a čtyřech vzdělanostních skupin a jejich kombinací (znak v SPPS souboru).

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Notat

Je možno získat i datový soubor ze stejného výzkumu obsahující pouze data sebraná na území ČR

Relatert materiell

Dotazník k výzkumu_CZ

Karty k dotazníku_CZ

Karty k dotazníku_SK

Dotazník k výzkumu_SK

Technická informace

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.