Datasett: Sociální spravedlnost 95

Samandrag

Šetření navazovalo na předchozí mezinárodní výzkum Sociální spravedlnosti provedený v roce 1991. V bývalých komunistických zemích je vzhledem k probíhající transformaci možné předpokládat rychlejší změnu postojů. Z tohoto důvodu bylo v roce 1993 rozhodnuto rozšířit cíle výzkumu o možnost dlouhodobého časového srovnání a výzkum v těchto zemích opakovat. Český tým opakovaný výzkum provedl v roce 1995. Finanční krytí projektu poskytla Grantová agentura České republiky. Za účelem splnění uvedeného požadavku srovnatelnosti směřovala metodika k co největší shodě obou výzkumů. Použité dotazníky a další instrumenty byly téměř totožné, a to včetně grafické úpravy a řízení dotazovací situace. Dotazování v terénu, kontrola dotazníků a jejich kódování byly provedeny stejnou firmou STEM jako v roce 1991 na tazatelské síti, která je utvářena, školena a kontrolována podle shodných principů. (Sociální spravedlnost - technická správa, STEM 1995)

Variabelgrupper

Full tittel

Sociální spravedlnost 95

Undertittel

Československo 1995

Identifikasjonsnummer

CSDA00119

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Produksjonsdato

1995

Produksjonsstad

Praha CZ:

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Grantová agentura České republiky GACR

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Serienamn

ISSP

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Sociální spravedlnost 95 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00119

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1995 1995

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1995-09 1995-09

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Geografisk eining

region;

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Populace České republiky starší 18 let.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

STEM - Středisko empirických výzkumů

Utvalsprosedyre

Náhodná procházka: 1. Výběr lokality. 2. Výběr místa dotazování uvnitř lokality ve třech stupních - náhodný výběr ulic, systematický výběr domů a systematický výběr bytů. 3. Výběr respondenta v domácnosti podle data narození.

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Rozhovor v domácnosti

Vekting

Soubor nebyl vážen.

Renseoperasjonar

Wildcode checking.

Svarrate

78 %

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Krejčí, Jindřich 2000. Sociální spravedlnost.: Československo 1995 pro archiv ISSP [technical information] technická informace obsahuje krátký abstrakt, míru návratnosti, informace o reprezentativitě a některé další informace uvedené v XML DDI codebooku

Technická informace

Relaterte studiar

// V roce 1995 bylo v rámci projektu Sociální spravedlnost provedeno další výzkumné šetření. Za účelem splnění požadavku srovnatelnosti směřovala metodika k co největší shodě obou výzkumů. Použité dotazníky a další instrumenty byly téměř totožné, a to včetně grafické úpravy a řízení dotazovací situace. Data z tohoto výzkumu jsou v Sociologickém datovém archivu také přítomná.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.