Datasett: Strategie a aktéři sociální transformace a modernizace – 1995, Česká republika

Samandrag

Výzkum je součástí širšího mezinárodního projektu Systémová změna a modernizace (System Change and Modernization Project), kterého se účastnily Francie, Česká republika, Polsko a Slovensko. Projekt byl zaměřen na výzkum dynamiky systémové změny a modernizace v období transformace po kolapsu komunistických režimů ve Střední a Východní Evropě. Dotazníkové šetření provedené v roce 1995 přináší empirickou evidenci o dynamice změny na makro úrovni sociálních vztahů v Polsku, České republice a na Slovensku. Data mají umožnit identifikaci: 1. hlavních sociálních a institucionálních aktérů změny, jejich zájmy a strategie a účast v procesu transformace a modernizace, 2. národních autorit v procesu změny, politických a ekonomických strategií transformace a modernizace a sociálních politik nabízených různým skupinám, které jsou těmito strategiemi postiženy. Český výzkum připravil výzkumný tým transformace a modernizace Sociologického ústavu AV ČR.

Variabelgrupper

Full tittel

Strategie a aktéři sociální transformace a modernizace – 1995, Česká republika

Identifikasjonsnummer

CSDA00123

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Sociologický ústav AVČR

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav AVČR SOU

Produksjonsdato

1995

Produksjonsstad

Praha CZ:

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR SOU

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Strategie a aktéři sociální transformace a modernizace – 1995, Česká republika [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00123

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Populace ČR ve věku 20 - 59 let.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

STEM

Utvalsprosedyre

Náhodný stratifikovaný výběr. Náhodná procházka..

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor provedený tazately agentur STEM a STEM-MARK. Před návštěvou tazatele byly respondenti informováni dopisem s žádostí o spolupráci na výzkumu

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Vekting

K dispozici je váha (WFILE) respektující rozložení populace podle věku, pohlaví, vzdělání a velikosti sídla.

Svarrate

37,8

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník k výzkumu

Karty

Technická informace_EN

Ostatní materiály_EN

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.