Dataset: Aktér 2009

Variable q15c: Jednání obyčejných lidí

Literal Question

Nyní Vám předložím KARTIČKY, na kterých jsou vypsány různé okolnosti, které v posledních dvou stoletích ovlivňovaly chod lidských dějin. Vezměte to jako hru a rozdělte tyto kartičky na tři hromádky podle toho, jak tyto okolnosti ovlivňovaly dějiny. Na první hromádku dejte ty nejdůležitější, na druhou hromádku věci průměrně důležité a na třetí hromádku věci důležité nejméně.
C. Jednání obyčejných lidí

Values Categories N
1 1.pořadí 164
 15.3%
2 2.pořadí 230
 21.5%
3 3.pořadí 584
 54.5%
4 Neuvedeno 93
 8.7%

Summary Statistics

Valid cases 1071
Missing cases 0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Pokyn: Předložte KARTIČKY a nechte vytvořit tři hromádky. U položek z první, nejdůležitější, hromádky zakroužkujte jedničku, u druhé hromádky dvojku, u nejméně důležité hromádky trojku

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.