Dataset: Aktér 2009

Abstract

Sociologický výzkum Aktér 2009 byl realizován v rámci Výzkumného záměru Katedry sociologie FF UK.
Společnost STEM provedla sběr dat (335 tazatelů) na základě dotazníku dodaného zadavatelem a upraveného dle potřeb tazatelské práce. Sebráno bylo 1071 dotazníků.

Variable Groups

Full Title

Aktér 2009

Identification Number

CSDA00046

Authoring Entity

Name Affiliation
Katedra sociologie FF UK

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Katedra sociologie FF UK
Marie Dlouhá Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku
STEM sběr dat

Date of Production

2009

Place of Production

Praha CZ

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT MŠMT 0021620841
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat MŠMT 0021620841

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálně-vědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR CSDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Version

První verze dat a metadat

Notes

1. verze

Bibliographic Citation

Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie.  Aktér 2009 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00046

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2009-12-13 2009-12-21

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Geographic Unit

region

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Populace ČR 18-65 let.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

STEM

Sampling Procedure

Kvótní výběr - kvóty dle dohody se zadavatelem: pohlaví, vzdělání, věk.

Mode of Data Collection

Face to face interview
Společnost STEM provedla sběr dat na základě dotazníku dodaného zadavatelem a upraveného dle potřeb tazatelské práce. 335 tazatelů provedlo 1071 rozhovorů s reprezentativním výběrem z populace ČR ve věku 18 až 65 let. Návratnost byla 89 %.

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

Face to face interview

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník k výzkumu

Technická informace

Ostatní materiály 1

Ostatní materiály 2

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.