Dataset: Aktér 2009

Variable q19a: Význam v širších souvislostech - Období Velkomoravské říše

Literal Question

Nyní se pomocí stejné stupnice pokuste zhodnotit, jaký měla tato období význam v širších souvislostech. Jednička znamená, že toto období mělo historický význam pro celý svět, pětka značí spíše malý, jenom místní význam.
A. Období Velkomoravské říše

Values Categories N
1 1 Význam pro celý svět 153
 14.4%
2 2 292
 27.4%
3 3 275
 25.8%
4 4 158
 14.8%
5 5 Malý, jen místní význam 69
 6.5%
9 Neví, nedokáže posoudit 118
 11.1%
Sysmiss 6

Summary Statistics

Valid cases 1065
Missing cases 6
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.