Dataset: Malé podnikání na venkově

Abstract

Výzkum provedený ČZÚ, Provozně ekonomickou fakultou v rámci projektu Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice.
Sběr dat byl proveden agenturou Median s.r.o..

Variable Groups

Full Title

Malé podnikání na venkově

Identification Number

CZU00007

Authoring Entity

Name Affiliation
PEF ČZU v Praze
Prof. Phdr. Ing. Věra Majerová, CSc. PEF ČZU v Praze

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
PEF ČZU v Praze
Tazatelská síť Median s.r.o. sběr dat
Marie Dlouhá ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2001-11

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
MŠMT MSM 411100011
MŠMT archivace dat MSM 411100011

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Version

Date: 2011

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Malé podnikání na venkově [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CZU00007

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Jihočeský kraj (obce do 5 000 obyvatel)

Geographic Unit

obec

Unit of Analysis

jedinec

Universe

malí podnikatelé z obcí do  5 000 obyvatel v Jihočeském kraji

Time Method

Cross sectional

Sampling Procedure

Statisticky bylo zpracováno 505 dotazníků z 2850 distribuovaných mezi malými podnikateli z obcí do  5 000 obyvatel v Jihočeském kraji.  
Z registru ekonomických subjektů byly vybrány kontakty na firmy v Jihočeském kraji z obcí do 5 000 obyvatel a do 9 zaměstnanců.

Mode of Data Collection

Standardizovaný interview. Sběr dat byl proveden agenturou Median s.r.o.

Weighting

Soubor vykazuje dobrou úroveň reprezentativity a nebyl vážen.

Cleaning Operations

10 dotazníků vyřazeno při zpracování a kódování

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník k výzkumu

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.