Jeu de données: Malé podnikání na venkově

Résumé

Výzkum provedený ČZÚ, Provozně ekonomickou fakultou v rámci projektu Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice.
Sběr dat byl proveden agenturou Median s.r.o..

Titre

Malé podnikání na venkově

Numéro d'identification

CZU00007

Auteur

Nom Affiliation
PEF ČZU v Praze
Prof. Phdr. Ing. Věra Majerová, CSc. PEF ČZU v Praze

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
PEF ČZU v Praze
Tazatelská síť Median s.r.o. sběr dat
Marie Dlouhá ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date de production

2001-11

Commanditaire

Nom Abréviation: Rôle Soumission
MŠMT MSM 411100011
MŠMT archivace dat MSM 411100011

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:

Version

Date: 2011

Type: Verze 1.

Citation bibliographique

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Malé podnikání na venkově [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CZU00007

Liste des mot-clés

Classification des sujets

Pays

Česká republika  (CZ)

Étendue géographique

Jihočeský kraj (obce do 5 000 obyvatel)

Unité géographique

obec

Unité d'analyse

jedinec

Univers

malí podnikatelé z obcí do  5 000 obyvatel v Jihočeském kraji

Méthode temporelle

Cross sectional

Procédure d'échantillonnage

Statisticky bylo zpracováno 505 dotazníků z 2850 distribuovaných mezi malými podnikateli z obcí do  5 000 obyvatel v Jihočeském kraji.  
Z registru ekonomických subjektů byly vybrány kontakty na firmy v Jihočeském kraji z obcí do 5 000 obyvatel a do 9 zaměstnanců.

Mode de collecte des données

Standardizovaný interview. Sběr dat byl proveden agenturou Median s.r.o.

Pondération

Soubor vykazuje dobrou úroveň reprezentativity a nebyl vážen.

Opérations de nettoyage

10 dotazníků vyřazeno při zpracování a kódování

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník k výzkumu

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.