Dataset: Bydlení na volném trhu

Variable q73: VZDĚLÁNÍ

Literal Question

Jaké je Vaše nejvyšší školní vzdělání?

Values Categories N
1 neúplné základní 0
 0.0%
2 základní 3
 1.5%
3 vyučení 18
 9.0%
4 střední bez maturity 5
 2.5%
5 střední odborné s maturitou 48
 23.9%
6 střední všeobecné s maturitou 35
 17.4%
7 nedokončené vysokoškolské 32
 15.9%
8 vysokoškolské 59
 29.4%
88 odmítl 1
 0.5%

Summary Statistics

Valid cases 201
Missing cases 0
Minimum 2.0
Maximum 88.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Pokyn:Předložte KARTU 83!

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.