Dataset: Regionální rozdíly v cenách na trhu s bydlením - Česká republika 1996 -1997

Abstract

Empirické šetření zaměřené na získání přehledu o regionálních rozdílech v cenách bydlení, a to zejména na shromáždění údajů o tržním nájemném, cenách bytů všech kategorií vlastnictví a cenách rodinných domů. Výzkum probíhal ve všech regionech České republiky. Kromě cen byly zaznamenávány i základní charakteristiky bytu či domu - jeho poloha, velikost, kvalita, vlastnické poměry a další charakteristiky, které by mohly cenu ovlivňovat. Základním zdrojem informací o cenách na trhu byly inzeráty v regionálně příslušných inzertních novinách a údaje zveřejňované realitními kancelářemi. Odděleně byla sledována strana nabídky a strana poptávky.

Variable Groups

Full Title

Regionální rozdíly v cenách na trhu s bydlením - Česká republika 1996 -1997

Identification Number

CSDA00083

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav AV ČR
Tým lokální a regionální problematiky SoÚ AV ČR v rámci grantového projektu Trh bydlení

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
SoÚ AV a lokální univerzity sběr dat
Sociologický ústav AV ČR

Date of Production

1997

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Sociologický ústav AV ČR

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav AV ČR

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Regionální rozdíly v cenách na trhu s bydlením - Česká republika 1996 -1997 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00083

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území ČR

Unit of Analysis

inzeráty v inzertních novinách, informace získané v realitních kancelářích, statistické zdroje informací

Time Method

Data byla sebrána na přelomu let 1996 a 1997

Sampling Procedure

Pod metodickým a organizačním vedením řešitelů ze Sociologického ústavu AV ČR byla vytvořena síť spolupracovníků, studentů vysokých škol z celé republiky, kteří po dobu půl roku prováděli terénní sběr dat. Celkem byly shromážděny informace o více než 22000 případech. Po kontrole a vyřazení neúplných a duplicitních dat zbylo 12943 záznamů o cenách na straně nabídky a 8745 záznamů na straně poptávky.

Reprezentativita:
Sebraná data neodpovídají požadavkům na statistickou reprezentativitu. Zvolená metodologie odpovídá organizačním a finanční možnostem projektu s cílem zajistit maximální výpovědní hodnotu sebraného vzorku.  
Hlavní limity:  
1. Podreprezentovány jsou informace zachycující situaci na trhu s bydlením v malých obcích. V menších sídlech je jednak relativně menší mobilita populace a tedy i méně změn majitelů bytů či domů, a jednak nejsou obchody s nemovitostmi tak často zprostředkovány realitními kancelářemi nebo formou inzerátů.
2. U velkého množství inzerátů nebyla uvedena cena, a nebyly proto zahrnuty do souboru. Výzkumný tým však nepředpokládá významný rozdíl mezi cenami u transakcí "vzešlých" z inzerátů bez udané ceny a z inzerátů s udanými cenami.
3. Ceny uváděné v inzerátu nemusí odpovídat konečné ceně sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

Mode of Data Collection

Obsahová analýza zdrojů informací o trhu bydlení.

1. Inzeráty v tisku  
Zkoumána byla specializovaná inzertní periodika, dominatní ve zkoumaných regionech. Data z inzertních novin byla shromažďována každý týden po dobu 6 měsíců, v období od počátku září 1996 do konce února roku 1997. Celkem byla využita inzerce z 23 periodik, 8 z nich bylo ryze inzertních. Analyzovány byly pouze inzeráty, které obsahovaly informace o velikosti, lokalitě a ceně bydlení, ostatní byly z analýzy vyřazeny. Na území republiky sběr dat z inzerce provádělo 12 spolupracovníků, každý z nich na území kraje: oba moravské kraje, dále kraj severočeský a západočeský byly rozděleny na dva regiony.

2. Informace shromážděné z realitních kanceláří
Informace od vybraných realitních kanceláří byly shromáždˇovány každý měsíc po dobu 6 měsíců. Celkem spolupracovalo 14 realitních kanceláří.

3. Charakteristiky stávajícího bytového fondu, charakteristiky území a obyvatelstva v okresech.

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Technická informace

Ostatní materiály

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.