Dataset: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Variable lk01_1: LK01. Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky? | Je pro mě těžké znovu najít webové stránky, které jsem navštívil/a již dříve.

Literal Question

Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky?
Je pro mě těžké znovu najít webové stránky, které jsem navštívil/a již dříve.

Values Categories N
1 Vůbec to o mně neplatí 1676
 46.3%
2 Spíše to o mně neplatí 924
 25.5%
3 Tak napůl 529
 14.6%
4 Spíše to o mně platí 206
 5.7%
5 Rozhodně to o mně platí 259
 7.2%
6 Nevím / nedovedu posoudit 23
 0.6%
Sysmiss 422

Summary Statistics

Valid cases 3617
Missing cases 422
This variable is numeric

Interviewer Instructions

FILTR: Jen uživatelé internetu (S09<3)
PROGR: Rotovat

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.