Dataset: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Variable lk02_1: LK02. Jak dobře mluvíte následujícími jazyky? | Anglicky

Literal Question

Jak dobře mluvíte následujícími jazyky?
Anglicky

Values Categories N
1 Plynně – domluvím se kdykoli a kdekoli 315
 7.8%
2 Dobře – domluvím se v práci, ve škole, ale mám nedostatky 654
 16.2%
3 Základně – domluvím se jen v základních situacích 1308
 32.4%
4 Vůbec 1762
 43.6%

Summary Statistics

Valid cases 4039
Missing cases 0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

PROGR: Nerotovat

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.