Dataset: Evropský výzkum hodnot - ČR 1999

Abstract

Výzkum je součástí projektu European Value Study. Tento výzkum byl opakováním výzkumů z let 1981 a 1990 (ČR se účastnila jen v roce 1990). Základním cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání hodnot a postojů a jejich změn v evropských zemích. Mezi témata obsažená ve výzkumu patří práce, význam života a životní cíle, rodinný život, současné sociální problémy - rozvod, sebevražda, potrat. V roce 1999 se účastnilly projektu následující země: Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Švédsko, Irsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Rusko, Malta, Slovinsko, Ukrajina, Norsko, Velká Británie, Bělorusko, Finsko, Lucemmbursko, Island a Severní Irsko.

Variable Groups

Full Title

Evropský výzkum hodnot - ČR 1999

Alternative Title

EVS 1999

Identification Number

CSDA00085

Authoring Entity

Name Affiliation
Ladislav Rabušic (hlavní výzkumník) Institut sociologických studii MU Brno

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Institut sociologických studii MU Brno Masarykova Univerzita ISS MU
SC&C spol. s r. o., Praha sběr dat

Date of Production

1999

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
GACR 403/99/0326
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci MŠMT archivace dat 1N04192

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Sociologický ústav AV ČR

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Institut sociologických studii MU Brno

Series Statement

Series Name

European Values Study

Version

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Evropský výzkum hodnot - ČR 1999 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00085

Holdings Information

Dostupnost A - neomezená přístupnost

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území ČR

Unit of Analysis

Jednotlivec

Universe

Obyvatelé České republiky ve věku od 18 let
Velikost výběru: 1908

Time Method

Data byla sebrána v březnu až květnu 1999

Sampling Procedure

Vybráni byli všichni respondenti výzkumu SIALS, kteří dosáhli 18 let a souhlasili s dalším dotazem. Těchto respondentů bylo celkem 1984. Jim byly zaslány dopisy s prosbou o účast na dalším výzkumu. Z těchto lidí se 380 nepodařilo vůbec oslovit (odstěhovaní, zesnulí, dlouhodobě mimo, k nezastižení). Ze zbylých 1604 respondentů se podařilo realizovat 1080 rozhovorů. To odpovídá návratnosti 67 procent. Protože vzorek SIALSU pokrývá pouze populaci do 66 let věku, bylo přiděleno cca 300 rozhovorů na subpopulaci 66+ ve stejných místech, kde se konaly rozhovory s respondenty SIALSu; výběr byl dělán náhodnou procházkou s kvótní koncovkou (podle věku, pohlaví a vzdělání). Vzhledem k tomu, že se takto stanoveným výběrovým pravidlem jednak nepodařilo sebrat dostatečný počet dotazníků, jednak vybraný soubor dobře nekopíroval strukturu populace v mladších ročnících (výrazně chybějící lidé s nižším vzděláním), bylo rozhodnuto sebrat ještě další rozhovory opět náhodnou procházkou s kvótní koncovkou, nyní podle věku, vzdělání, pohlaví a ekonomické aktivity. Celkem se kvótně sebralo 828 dotazníků. Velikost souboru tak je N = 1908.

Mode of Data Collection

Standardizovaný interview.

Weighting

Data byla vážena podle výsledků mikrocenzu r. 1996. Byly konstruovány váhy založené na propojených statistikách o pohlaví, věkové skupině, ekonomické aktivitě, rodinném stavu a vzdělání, přičemž se postupovalo po krajích. Všechny uvedené veličiny se v souboru po vážení neodlišují na 5 % hladině významnosti od údajů mikrocenzu, a to v celé populaci ani v jednotlivých krajích.

Postup vážení: vážilo se v rámci krajů podle vzdělání, podle stavu a ekonomické aktivity a podle věku a ekonomické aktivity. Součinová váha byla poté ještě upravena tak, aby souhlasily počty v krajích a poměr rozvedených k vdaným/ženatým. Pohlaví se nevážila, protože před i po vážení byl jejich poměr v pořádku.

Response Rate

85,5%

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.