Datasett: Evropský výzkum hodnot - ČR 1999

Sammendrag

Výzkum je součástí projektu European Value Study. Tento výzkum byl opakováním výzkumů z let 1981 a 1990 (ČR se účastnila jen v roce 1990). Základním cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání hodnot a postojů a jejich změn v evropských zemích. Mezi témata obsažená ve výzkumu patří práce, význam života a životní cíle, rodinný život, současné sociální problémy - rozvod, sebevražda, potrat. V roce 1999 se účastnilly projektu následující země: Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Švédsko, Irsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Rusko, Malta, Slovinsko, Ukrajina, Norsko, Velká Británie, Bělorusko, Finsko, Lucemmbursko, Island a Severní Irsko.

Variabelgrupper

Full tittel

Evropský výzkum hodnot - ČR 1999

Alternativ tittel

EVS 1999

Identifikasjonsnummer

CSDA00085

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Ladislav Rabušic (hlavní výzkumník) Institut sociologických studii MU Brno

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Institut sociologických studii MU Brno Masarykova Univerzita ISS MU
SC&C spol. s r. o., Praha sběr dat

Produksjonsdato

1999

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
GACR 403/99/0326
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci MŠMT archivace dat 1N04192

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Sociologický ústav AV ČR

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Institut sociologických studii MU Brno

Serieuttalelse

Serienavn

European Values Study

Versjon

Type: Verze 1.

Bibliografisk henvisning

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Evropský výzkum hodnot - ČR 1999 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00085

Oppbevaringsinformasjon

Dostupnost A - neomezená přístupnost

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území ČR

Analyseenhet

Jednotlivec

Univers

Obyvatelé České republiky ve věku od 18 let
Velikost výběru: 1908

Tidsmetode

Data byla sebrána v březnu až květnu 1999

Utvalgsprosedyre

Vybráni byli všichni respondenti výzkumu SIALS, kteří dosáhli 18 let a souhlasili s dalším dotazem. Těchto respondentů bylo celkem 1984. Jim byly zaslány dopisy s prosbou o účast na dalším výzkumu. Z těchto lidí se 380 nepodařilo vůbec oslovit (odstěhovaní, zesnulí, dlouhodobě mimo, k nezastižení). Ze zbylých 1604 respondentů se podařilo realizovat 1080 rozhovorů. To odpovídá návratnosti 67 procent. Protože vzorek SIALSU pokrývá pouze populaci do 66 let věku, bylo přiděleno cca 300 rozhovorů na subpopulaci 66+ ve stejných místech, kde se konaly rozhovory s respondenty SIALSu; výběr byl dělán náhodnou procházkou s kvótní koncovkou (podle věku, pohlaví a vzdělání). Vzhledem k tomu, že se takto stanoveným výběrovým pravidlem jednak nepodařilo sebrat dostatečný počet dotazníků, jednak vybraný soubor dobře nekopíroval strukturu populace v mladších ročnících (výrazně chybějící lidé s nižším vzděláním), bylo rozhodnuto sebrat ještě další rozhovory opět náhodnou procházkou s kvótní koncovkou, nyní podle věku, vzdělání, pohlaví a ekonomické aktivity. Celkem se kvótně sebralo 828 dotazníků. Velikost souboru tak je N = 1908.

Type datainnsamling

Standardizovaný interview.

Vekting

Data byla vážena podle výsledků mikrocenzu r. 1996. Byly konstruovány váhy založené na propojených statistikách o pohlaví, věkové skupině, ekonomické aktivitě, rodinném stavu a vzdělání, přičemž se postupovalo po krajích. Všechny uvedené veličiny se v souboru po vážení neodlišují na 5 % hladině významnosti od údajů mikrocenzu, a to v celé populaci ani v jednotlivých krajích.

Postup vážení: vážilo se v rámci krajů podle vzdělání, podle stavu a ekonomické aktivity a podle věku a ekonomické aktivity. Součinová váha byla poté ještě upravena tak, aby souhlasily počty v krajích a poměr rozvedených k vdaným/ženatým. Pohlaví se nevážila, protože před i po vážení byl jejich poměr v pořádku.

Svarrate

85,5%

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Begrensninger

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Karty

Technická informace

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.