Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable q713b_08: Názory na EU: Že bude naše země platit Evropské unii stále více peněz

Literal Question

Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás - osobně – v současné době obavy vzbuzuje:  

Že bude naše země platit Evropské unii stále více peněz

Values Categories N
1 značné obavy 339
 19.4%
2 2 244
 14.0%
3 3 256
 14.7%
4 4 174
 10.0%
5 5 203
 11.6%
6 6 107
 6.1%
7 7 128
 7.3%
8 8 123
 7.0%
9 9 56
 3.2%
10 vůbec žádné obavy 115
 6.6%
88 neví 59
99 neodpověděl(a) 17

Summary Statistics

Valid cases 1745
Missing cases 4093
Minimum 1.0
Maximum 10.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.