Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Abstract

Data v tomto souboru jsou výstupem projektu European Value Study, který v České republice zatím proběhl ve třech vlnách, a to v letech 1991, 1999 a 2008. V tomto souboru jsou spojená data ze všech tří vln EVS., která byla zveřejněna pro účely celkové analýzy ze všech výzkumů dohromady. Detailní informace o jednotlivých výzkumech jsou k dispozici v popisech k výzkumům, které byly publikovány zvlášť.

Variable Groups

Full Title

Evropský výzkum hodnot - spojená data

Subtitle

Spojená data z výzkumů 1991, 1999 a 2008

Identification Number

CSDA00087

Authoring Entity

Name Affiliation
Jan Řehák Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věk UK
Ladislav Rabušic Institut sociologických studii MU Brno

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věk UK ISS FSV UK
Institut sociologických studii MU Brno

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Sociologický ústav AV ČR

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Series Statement

Series Name

European Values Study

Version

Type: Verze 1

Bibliographic Citation

Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut sociologických studií. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií.Evropský výzkum hodnot - spojená data [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00087

Holdings Information

Dostupnost A - dostupné za standardních podmínek

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Universe

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník Evropský výzkum hodnot 1991

Dotazník Evropský výzkum hodnot 1999

Dotazník Evropský výzkum hodnot 2008

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.